دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای

8,850,000 تومان 3,540,000 تومان
دستگاه تصفیه آب مجهز به سیستم اسمز معکوس ممبران RO  (حذف املاح سرطان زا) فیلتراسیون 7 مرحله ای گیاهی (حذف ذرات تا 99%) فیلتر کربنی طبیعی از جنس نارگیل (حذف طعم و بوی نامطبوع) حذف نیترات و مواد رادیواکتیو، آرسنیک،سرب (حذف فلزات سنگین) حذف کلر و رسوبات ، ویروس ، میکروب و باکتری و انگل ها

دستگاه تصفیه آب 7 مرحله ای

9,500,000 تومان 3,800,000 تومان
دستگاه تصفیه آب مجهز به سیستم اسمز معکوس ممبران RO  (حذف املاح سرطان زا) فیلتراسیون 7 مرحله ای گیاهی (حذف ذرات تا 99%) فیلتر کربنی طبیعی از جنس نارگیل (حذف طعم و بوی نامطبوع) حذف نیترات و مواد رادیواکتیو، آرسنیک،سرب (حذف فلزات سنگین) حذف کلر و رسوبات ، ویروس ، میکروب و باکتری و انگل ها